Chào mừng bạn đến với Website Tranimexco.com.vn! Xin vui lòng đọc các điều khoản và điều kiện sau đây một cách cẩn thận.

Với việc truy cập vào Website và các trang của Website này, bạn đồng ý chịu sự ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện dưới đây.

Thương hiệu

Thương hiệu tên công ty “CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH (TRANIMEXCO)” là thương hiệu cũ của website: Tranimexco.com.vn

Chúng tôi cố gắng lấy lại thông tin, nội dung cũ của website từ: http://web.archive.org/ và các kênh báo chí chính thống, uy tín để người dùng có thể tham khảo.

Các thông tin và các tài liệu chứa trong Website này, bao gồm văn bản, đồ họa, hoặc các mục khác đều được cung cấp dưới dạng “nguyên trạng”, “sẵn có” từ đường link: http://web.archive.org/web/20180810233239/https://tranimexco.com.vn/ và các tài liệu báo chí có dẫn nguồn.

Chúng tôi không đảm bảo tính chính xác, sự thích hợp hay đầy đủ của các thông tin và tài liệu này và tuyên bố miễn trừ hoàn toàn trách nhiệm đối với các lỗi hoặc thiếu sót trong các thông tin và các tài liệu này.

Không có sự bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào, cho dù là ngụ ý, rõ ràng hay theo luật định, bao gồm cả sự bảo đảm về việc không vi phạm các quyền của bên thứ ba, khả năng tiêu thụ, sự phù hợp cho một mục đích cụ thể và không nhiễm vi rút máy tính, được đưa ra liên quan đến các thông tin và tài liệu này.

Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường đối với bất kỳ chi phí, tổn thất hoặc thiệt hại nào cho dù trực tiếp hay gián tiếp, có liên quan tới hoặc là hậu quả của việc sử dụng hoặc không thể sử dụng được Website này bởi bất cứ bên nào, hoặc liên quan đến việc không hoạt động, sai sót, thiếu sót, gián đoạn, các nhược điểm, hay sự chậm trễ trong hoạt động hay truyền tải, do vi rút máy tính hoặc do đường truyền hoặc do gián đoạn hệ thống.

Với những bài viết chia sẻ kiến thức, dịch vụ tại website, chúng tôi sẽ lấy tên là: Tranimexco.com.vn, Tranimexco hoặc chúng tôi. Mọi thông tin đều không liên quan đến “CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH (TRANIMEXCO)“.
Người truy cập phải tự chịu các rủi ro (nếu có) khi sử dụng các đường dẫn đến các nguồn tài nguyên internet khác; nội dung, sự chính xác, quan điểm trình bày, cũng như các đường dẫn khác được cung cấp bởi các nguồn này không được điều tra, xác minh, giám sát hoặc xác nhận.

Website đang trong quá trình thử nghiệm và hoàn thiện hệ thống kỹ thuật chúng tôi tuyên bố miễn trừ trách nhiệm với tất cả thông tin cung cấp trên website. Mọi thông tin đều mang tính chất tham khảo hoặc cân nhắc!