THÔNG TIN LIÊN HÊ

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
TRANIMEXCO

Thông tin liên hệ :

Địa chỉ: Số 127 Đinh Tiên Hoàng, Phường 3, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84 – 28) 35 102 356 – Fax: (84 – 28) 35 102 355

Website: https://tranimexco.com.vn/

THÔNG TIN LIÊN HÊ