Giới thiệu

THÔNG TIN CHUNG VỀ CÔNG TY

Tên Công ty bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH (TRANIMEXCO)

Tên Công ty bằng tiếng Anh: Transportation Import Export and Construction Joint Stock Company.

Tên viết tắt: TRANIMEXCO

  • Vốn điều lệ 58.000.000.000 VND

Số cổ phiếu                    : 5.800.000 cổ phiếu

Mệnh giá                        : 10.000 VND/cổ phiếu

  • Trụ sở hoạt động

Trụ sở hoạt động chính

Địa chỉ                           : Số 127 Đinh Tiên Hoàng, Phường 3, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại                    : (84 – 28) 35 102 356

Fax                                : (84 – 28) 35 102 356

Mã số thuế                   : 0 3 0 1 1 2 7 6 7 3

  • Đại diện pháp luật

Người đại diện theo pháp luật của Công ty là Ông Vũ Văn Hưng, chức danh Tổng Giám đốc Công ty.

Chi nhánh

Tên Chi nhánh 1       : Chi nhánh Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Công trình (Tranimexco)

Địa chỉ                       : Phường Tân Hiệp, Thành phố Biên Hoà, Tình Đồng Nai

Tên Chi nhánh 2       : Chi nhánh Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Công trình tại Hà Nội

Địa chỉ                       : Số 99 Lê Duẩn, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội

Văn phòng Đại diện

Tên Văn phòng đại diện : Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Công trình tại Quận 9

Địa chỉ           : 14/125 Lã Xuân Oai, Ấp Mỹ Thành, Phường Long Thạnh Mỹ, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh

 

*NGUỒN: http://web.archive.org/web/20180320230046/https://tranimexco.com.vn/gioi-thieu/