Những dự án công ty đã hoàn thành mới nhất

DỰ ÁN KHÁCH HÀNG

Chia sẻ kinh nghiệm từ TRANIMEXCO

 

GIỚI THIỆU

 

Tên Công ty bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH (TRANIMEXCO). Tên Công ty bằng tiếng Anh: Transportation Import Export and Construction Joint Stock Company. Tên viết tắt: TRANIMEXCO…

Xem chi tiết >>>